Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 21 września

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Mateusza, Ewangelisty i Apostoła (12 czytań)

 

stmatthew

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Miłosierdzia, Ty wybrałeś celnika, św Mateusza, aby dzielił godność Apostołów, spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy jak i On szli za Chrystusem, i wiernie trwali przy Nim. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Mateuszu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 20 września

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Andrzeja Kim Tae gon, prezbitera i towarzyszy, męczenników, wspomnienie

 

 

andrew kim tae gon

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Stworzycielu i Zbawicielu wszystkich narodów, Ty wezwałeś z narodu koreańskiego swojego syna wiernego wierze  katolickiej. Daj nam przez chwalebne świadectwo Twoich świętych męczenników św. Andrzeja Kim -tae i Towarzyszy, abyśmy w wierności Twoim przykazaniom i za ich wstawiennictwem mogli wytrwać w wierze, aż do śmierci.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Andrzeju Tae-gon i towarzyszach

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 13 września

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jana Chryzostoma, doktora i kapłana (3 czytania)

 

jan chryzostom

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty w św. Janie Chryzostomie, znanym  ze swojej elokwencji

i heroiczności w swoich jego cierpieniach,  dajesz siłę wszystkim tym, 

którzy wierzą w ciebie. 

Udziel nam łaski, abyśmy mogli czerpać z Jego odwagi

i cierpliwości w wyznawaniu Ciebie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Janie Chryzostomie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Psałterz kartuski

PrintE-mail

There are no translations available.

PSAŁTERZ KARTUSKI SCHEMAT

logo1

numeracja tradycyjna ( w nawiasie numeracja wg. Wulgaty)

Read more: Psałterz kartuski

Dzisiaj, 16 września

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Korneliusza, papieża i św. Cypriana, biskupa, męczenników i kapłanów, (12 czytań)

 

korneliusz i cyprian

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, dałeś swojemu ludowi, w Św Korneliuszu i Cyprianie 

inspirujący przykład poświęcenia dla pracy duszpasterskiej

i stałych świadków Chrystusa w swoim cierpieniu.

Niech nasze modlitwy za Ich wstwiennictwem i przykład wiary

dają nam odwagę do pracy na rzecz jedności Twojego Kościoła. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Korneliuszu i Cyprianie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 1 of 16