Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 25 marca

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Zwiastowanie Pańskie, uroczystość

 

 

zwiastowanie paskie

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Twoje słowo za zwiastowaniem anielskim

stało się Ciałem i Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy.

Dopomóż nam, o to pokornie prosimy,

byśmy bardziej zbliżyli do Jezusa Chrystusa,

którego uznajemy jako naszego Odkupiciela,

Boga i człowieka, który żyje i króluje ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 19 marca

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość

 

san joseph

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty powierzyłeś naszego Zbawiciela,

Jezusa Chrystusa opiece świętego Józefa.

Spraw, o to prosimy, by dzięki nieustającej naszej modlitwie 

Twój Kościół nadal mógł służyć swojemu Panu,

Jezusowi Chrystusowi, który żyje i króluje ...

 

Więcej o: św. Józefie
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 7 marca

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Perpetui i Felicity, męczenniczek, wspomnienie

 

perpetua felicitas

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Twoja miłość dała siły i odwagę Świętym Perpetui i Felicicie

cierpieć okrutne męki. 

Za Ich wstawiennictwem w modlitwie przykładem

o to pokornie prosimy, pomóż nam, za  wzrastać w miłości do Ciebie.

Przez Jezusa Chrystusa...

 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 23 lutego

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Polikarpa, męczennika i kapłana (3 czytania)

 

st polycarp

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Wszechświata, Ty dałeś swojemu wybranemu, biskupowi Polikarpowi

przywilej bycia  zaliczonym  do grona świętych,

którzy oddali swoje życie jako wierni świadkowie Ewangelii.

Niech jego modlitwy, o to prosimy, dają nam odwagę,

by dzielić się z nim kielich cierpienia,

abyśmy również jak i św. Polikarp zostali włączeni do wiecznej chwały.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
Więcej o: św. Polikarpie
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 22 lutego

There are no translations available.

w zakonie kartuskim

 

Katedry św. Piotra (3 czytania)

 

st peter

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie Boże, Ty pokazujesz , że możemy żyć razem

w jedności Twojego Kościoła,

zbudowanego skale świętego Piotra,

pokornie prosimy, daj nam ducha pokoju i braterskiej zgody,

tak, abyśmy mogli  całym sercem poświęcić się służeniu Tobie.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 2 of 19